RENOVERING AV VÄGTRUMMOR

En grävfri metod med minimal påverkan på natur, miljö och trafik

MINIMALA TRAFIKSTÖRNINGAR

Allt arbete sker vid sidan av vägen där både människor och maskiner vistas

STORA MILJÖVINSTER

Stor hänsyn tas till miljö och djur i närområdet, både vid installation och för framtiden

FLEXIBELT FODER

Skapar förutsättningar för mångsidighet

RENOVERING AV VÄGTRUMMOR

En grävfri metod med minimal påverkan på natur, miljö och trafik

MINIMALA TRAFIKSTÖRNINGAR

Allt arbete sker vid sidan av vägen där både människor och maskiner vistas

STORA MILJÖVINSTER

Stor hänsyn tas till miljö och djur i närområdet, både vid installation och för framtiden

FLEXIBELT FODER

Skapar förutsättningar för mångsidighet

Minimala trafikstörningar under begränsad tid

Renoveringen genomförs med minimal påverkan på trafiken av specialister på relining och entreprenader med högsta säkerhet, då varken personal eller utrustning står på vägen

Stora Miljövinster

 • Utsläppen är en bråkdel jämfört med traditionell grävning.
 • De uteblivna bilköerna ger en stor miljövinst.
 • Material och metoder främjande för miljön.

Helt i linje med Trafikverkets miljö- och säkerhetspolicy.

Etablerad metod

Flexibelt foder med UV-härdning är använt sedan 1987.

 • 1 500 000 meter avlopp
 • 1 000+ trummor under järnväg
 • 500+ trummor under väg

Fördelar med JTR Linings Inpipemetod

 • Miljö och trafiksäkerhet
 • Grävfri metod – ej vägbunden
 • Klarar trummor av alla former och alla längder
 • Inga skarvar. Dragstagseffekt (560 Ton ) ger stabila vägkanter
 • Hög hållfasthet – lång livslängd
 • Inget behov av åtgärder år 2
 • En trumma per arbetsdag