RELINING av vägtrummor med flexibelt foder

En snabb, störningsfri, miljövänlig och grävningsfri renovering utförd av ledande specialister på relining och entreprenader

Snabbt

Kostnadseffektivt

enkelt

miljövänligt

Ingen trafikstörning

Grävningsfri metod

Lång livslängd

Ledande specialist i norra Sverige

JTR Lining renoverar vägtrummor med Inpipe:s glasfigerarmerade flexibla foder utvecklade för renovering av vägtrummor.

JTR Lining erbjuder en smidig lösning på behovet av att renovera vägrummor. Vi använder ett glasfiberarmerat foder som vi härder med UV-ljus. Sen är trumman på plats. Vår teknik gör oss unika med att uppnå era mål för att minska effekterna av klimatförändringarna.

Vårt reliningssystem klarar av upp till 1800mm eller 5650 mm i omkrets och är marknadens mest flexibla system. Vi relinar oberoende av eventuella dimensionsvariationer med kontakt mot trummans vägg.

JTR-Inpipes metod följer helt Trafikverkets Miljö- och kvalitetspolicy.

De väsentligaste fördelarna med JTR:s system är:

  • Renoveringen går snabbt och påverkar trafiken över trumman minimalt
  • Systemet är kostnadseffektivt
  • Utlsäpp av CO2 är väsentligt lägre än vid traditionell grävning
  • Den hydrauliska kapaciteten ökas
  • Olycksfallsrisken vid vägarbete reduceras kraftigt då i princip ingen personal eller utrustning finns på vägen vid installation
  • Livslängden på den nya trumman är enligt beräkningar 100 år
  • Lagar och renoverar trasiga trummor, tar vika former som helst, sidoförskutningar och klarar mycket höga belastningar
  • Inga trafikstörningar
En röd lastbil som transporterar en traktor och en bulldozer.

Ett tidsexempel:

Vid jämförelse tar t ex ett byte av trumma under E4 ca 1 dag med JTR-medoden istället för minst 2 veckor för traditionell grävning. 

 

En man i en orange väst står i en tunnel.

Så här går det till

JTR Inpipeteknik är snabb, enkel och effektiv. Här kan du läsa mer om hur ett projekt går till steg för steg.

En kvinna som kör bil i solnedgången.

Trafikpåverkan

Renoveringen genomförs med minimal påverkan på trafiken av specialister på relining och entreprenader med högsta säkerhet, då varken personal eller utrustning står på vägen

En grön groda simmar i vattnet.

Miljövinster

Utsläppen är en bråkdel jämfört med traditionell grävning. De uteblivna bilköerna ger en stor miljövinst. Material och metoder främjande för miljön. Helt i linje med Trafikverkets miljö- och säkerhetspolicy.