miljö

Stora miljövinster

– Stor hänsyn tas till miljö och djur i närområdet både vid installation och för framtiden

Att gräva vid byte av en vägtrumma medför stora belastningar på miljön. Omfattande transporter och maskinanvändning ökar energiåtgång och koldioxidutsläpp. Grävning innebär också användning, bearbetning och framtagande av ändliga resurser som grus-, kross- och asfaltprodukter vilket gör att miljön belastas negativt. Att minimera grävning vid trumrenovering innebär en stor miljövinst.

Som exempel kan vi nämna att enbart bilköerna överträffar JTRs totala utsläpp för hela projektet.

En av många anledningar till att utsläppen blir minimala är tiden för projektets genomförande. Vid byte av trumma under E4 med JTRs Inpipemetod tar projektet upp till 24 timmar. Med traditionell grävning krävs minst 2 veckor.

 

Vi kan med vår teknik bli en del i ert arbete att bromsa klimatförändringarna!

Nästa generation förväntar sig att vi gör allt vi kan för miljön.

Trafikverkets klimatarbete

Energieffektiv infrastrukturhållning

I vår egen verksamhet arbetar Trafikverket för energieffektiva och mindre klimatpåverkande lösningar vid byggande, drift och underhåll av infrastruktur. I det arbetet använder vi oss av Trafikverkets modell Klimatkalkyl och vi ställer också krav vid upphandlingar på minskning av klimatpåverkan. Du kan ladda ned en pdf och läsa mer om det.”

Miljöaspekter på renovering med vårt flexibla foder

CO2-källaBodbynStenbackaTjällBredbyn 1Bredbyn 2
Diam mm800800400600600
Djup m4946,53,5
Längd m23,536283925
Grus återanvänt %505005050
Avstånd täkt km t.r.201402090100
Etabl dumper km80011007510094
CO2 lining kg9751542387504389
CO2 gräv kg69413824438872490019599
Lining i % av grävning14%4%10%2%2%