Tester och mätningar

Tester av våra flexibla foder

Hållbar och viktbärande

Omfattande tester visar att du får en ringstyv självbärande ledning med en förväntad livs­längd på 100 år. Systemet står emot alla kända kemikalier som normalt förekommer i ledningar. Glasfiberarmeringen motverkar försvagning på ett effek­tivt sätt och ger mycket höga hållfasthetvärden även efter åtskilliga decennier i marken.

Armerade foder är så starka att de klarar samma dragkraft som ett flertal armeringsstål med Ø 25 millimeter. Arme­rade foder klarar även kompression på över 30 procent och vid avlastning återtar de sin ursprungliga form med bibe­hållen styrka. Detta är speciellt viktigt vid förskjutningar på grund av jordrörelser (Till exempel vid sättningar och tjäle).

En stor fördel är att den förnyade ledningen krymper mini­malt mot den befintliga ledningen. Det minskar både slitaget och ovidkommande vatten elimineras.

Armeringen gör det möjligt att bygga fodret tunt och starkt med maximalt bibehållen flödeskapacitet. En viktig aspekt då dagens ledningsnät är hårt belastade av ökade neder­bördsmängder och växande samhällen. Fodret har även en mycket slät inneryta (Ra<0,5μm), som är jämförbart med polerat stål. Innerytan förhindrar att avlagringar och smuts får fäste.

Styrka

Linerns konstruktion gör det möjligt att bygga den styrka som krävs i varje fall och det med tunnare väggtjocklek än andra metoder.

Vid trumrenovering med vår metod skapas en extra expansion i trummans ändar och därmed bildas ett dragstag som utesluter att den gamla trumman kan vandra ut mot gavlarna, styrkan på dragstaget har mätts av SICOMP och testet har visat att vår liner är lika stark som motsvarande väggtjocklek i gjutjärn.

Extraordinära krav

Banverkets och Railcares utvecklingsarbete med att hitta ett renoveringssystem som kan klara mycket höga laster har JTR introducerat på trummor under väg. Testen som visas på videon är utförd av Trätech i Skellefteå en filial till Umeå och Luleås universitet.

Produkten som testas är en dubbelliner som inte härdats tillsammans, därmed ökar styrkan än mer mot en massiv dubbel vägtjocklek. Produkten kan användas då gamla trumman ligger direkt under asfalten och gamla trummans tak inte anses klara aktuell belastning.

Styrkan i denna produkt har också satts på prov med hjälp av en timmertransport och en enkelliner som ni kan se i filmen till höger.

Flexibiltet

Produktens uppbyggnad av flera lager glasfiber gör det möjligt att renovera trummor med varierande dimension och ändå kommer linern i kontakt med den gamla trumväggen. Det bildas alltså ingen öppning mellan linern och gamla trumman. Det finns en animation till höger.

Olika dimensioner:
  • 1220-2260 mm omkrets (400-700 mm diameter)
  • 2160-3170 mm omkrets (690-1000 mm diameter)
  • 2860-5000 mm omkrets (910-1800 mm diameter)

Glasfiberns flexibilitet gör linern okänslig för rörelser i marken, försök har visat att den t.o.m. klarar måttliga jordbävningar. Försök gjorda på uppdrag av Tokyo Metropolitan Goverment.