Så här går det till

Smidig renovering av vägtrummor

En glasfiberstrumpa dras genom trumman och blåses upp med tryckluft tills den får kontakt med den gamla trumman. Därefter härdas den med UVljus. Förutom renovering av trummor kan samma metod användas vid förlängning av trummor. Vi kan renovera trummor även med varierande dimensioner oavsett form.

Beskrivning av arbetet:

Den befintliga trumman har i förväg besiktats, måttats och rensats.

  1. Vägen skyltas med arbete på väg.
  2. Den terränggående arbetsstationen placeras vid trumman på sidan av vägen.
  3. Vattnet leds bort till närliggande trumma eller över vägen under ett överkörningsskydd.
  4. Den gamla trumman förbereds.
  5. Glasfiberstrumpan dras genom trumman på en skyddande glidfolie.
  6. När strumpan är på plats monteras en stos i var ände.
  7. Arbetet påbörjas med att blåsa upp den. När strumpan nått gamla trummans väggar är den klar för härdning.
  8. Ett tåg med UV lampor dras sakta igenom den uppblåsta trumman som härdas.
  9. När härdningen är klar kapas trumman i den längd kunden beställt.
  10. Besiktning genomförs och arbetsplatsen återställs.

Videoillustrationer av en renovering

Bilder från en installation