Så här går det till

Dimensioner

Över 1000 installationer av trummor och kulvertar har idag gjorts med Inpipe System, ofta i oländig terräng. Utvecklingsarbetet har gett oss möjlighet att leverera större dimensioner av rör. Eftersom trummor varierar väldigt mycket i storlek kräver det en produkt som är flexibel. Inpipe är ensam om denna flexibla liner som i sin största dimension kan expandera till en omkrets motsvarande 5020 mm.

Linern passar i princip alla förekommande rörformer i dimensioner mellan Ø100 och Ø1 800 mm, eller motsvarande omkrets i de fall rören inte är runda. Eftersom linern tillverkas i fabrik först efter kundorder kan hållfasthet, längd, diameter och material skräddarsys efter kundens krav.

Konstruktionen med korrosions­beständig glasfiber och olika polymerer bildar skarvlösa rör som är ytterst stabila och hållbara. Praktiska tester i över 20 års tid samt otaliga böjhållfasthets-, belastnings-, nötnings- och korrosionstester i laboratoriemiljö visar att livslängden är minst 50 år, och att linerstyrkan möter marknadens samtliga krav upp till 100 år.

Olika dimensioner:
  • 1220-2260 mm omkrets (400-700 mm diameter)
  • 2160-3170 mm omkrets (690-1000 mm diameter)
  • 2860-5000 mm omkrets (910-1800 mm diameter)

Vi kan renovera en rad olika former och dimensioner av vägtrummor.