Stora milöjvinster

– Stor hänsyn tas till miljö och djur i närområdet både vid installation och för framtiden

Stora miljövinster

Att gräva vid byte av en vägtrumma medför stora belastningar på miljön. Omfattande transporter och maskinanvändning ökar energiåtgång och koldioxidutsläpp. Grävning innebär också användning, bearbetning och framtagande av ändliga resurser som grus-, kross- och asfaltprodukter vilket gör att miljön belastas negativt. Att minimera grävning vid trumrenovering innebär en stor miljövinst.

Som exempel kan vi nämna att enbart bilköerna överträffar JTRs totala utsläpp för hela projektet.

En av många anledningar till att utsläppen blir minimala är tiden för projektets genomförande. Vid byte av trumma under E4 med JTRs Inpipemetod tar projektet upp till 24 timmar. Med traditionell grävning krävs minst 2 veckor.

Trafikverkets klimatarbete

Energieffektiv infrastrukturhållning
”I vår egen verksamhet arbetar Trafikverket för energieffektiva och mindre klimatpåverkande lösningar vid byggande, drift och underhåll av infrastruktur. I det arbetet använder vi oss av Trafikverkets modell Klimatkalkyl och vi ställer också krav vid upphandlingar på minskning av klimatpåverkan. Du kan ladda ned en pdf och läsa mer om det.”

  • Vi kan med vår teknik bli en del i ert arbete att bromsa klimatförändringarna!

    Nästa generation förväntar sig att vi gör allt vi kan för miljön.

Miljöaspekter på renovering med vårt flexibla foder