Så här går det till

– En steg för steg förklaring hur ett projekt kan gå till

Erfarenheter

Över 1000 installationer av trummor och kulvertar har idag gjorts med Inpipe System, ofta i oländig terräng. Utvecklingsarbetet har gett oss möjlighet att leverera större dimensioner av rör. Eftersom trummor varierar väldigt mycket i storlek kräver det en produkt som är flexibel. Inpipe är ensam om denna flexibla liner som i sin största dimension kan expandera till en omkrets motsvarande 5020 mm.

Linern passar i princip alla förekommande rörformer i dimensioner mellan Ø100 och Ø1 800 mm, eller motsvarande omkrets i de fall rören inte är runda. Eftersom linern tillverkas i fabrik först efter kundorder kan hållfasthet, längd, diameter och material skräddarsys efter kundens krav.

Konstruktionen med korrosionsbeständig glasfiber och olika polymerer bildar skarvlösa rör som är ytterst stabila och hållbara. Praktiska tester i över 20 års tid samt otaliga böjhållfasthets-, belastnings-, nötnings- och korrosionstester i laboratoriemiljö visar att livslängden är minst 50 år, och att linerstyrkan möter marknadens samtliga krav upp till 100 år.

 

Olika dimensioner:

  • 1220-2260 mm omkrets (400-700 mm diameter) 
  • 2160-3170 mm omkrets (690-1000 mm diameter)
  • 2860-5000 mm omkrets (910-1800 mm diameter)

Vi kan renovera en rad olika former och dimensioner av vägtrummor.