MINIMALA TRAFIKSTÖRNINGAR

– Allt arbete sker vid sidan av vägen där både människor och maskiner vistas

Liten eller ingen köbildning

Stora risker uppstår när köer bildas på vägarna.

Påkörningar bakifrån kan många gånger orsaka skador som invalidiserar och påverkar resten av livet.

Olyckor mellan bilar, maskiner eller vägpersonal händer också lätt vid hinder på väg.

Dessutom hör vi ofta hur dålig disciplinen bland biltrafikanter är när det gäller att sänka hastigheten vid vägarbeten, vilket skapar förutom riskerna, en dålig arbetsmiljö.

Tack vare att vår personal inte vistas på vägen behöver vi inte begränsa framkomligheten i någon större grad. Dessutom pågår arbetet under väsentligt kortare tid än vid traditionell grävning. Vi lämnar inte heller en skadad vägbana efter jobbet som kan orsaka olyckor vid inbromsningar.